Gegevenselement van entiteit Mobiliteit

Name

Indicatie bereidheid te verhuizen

Code

IndBereidheidTeVerhuizen

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI bereid is te verhuizen in verband met het aangaan van een ARBEIDSVERHOUDING.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Omschrijving van het gegeven is afgeleid uit de Gebruikershandleiding PGI.