Gegevenselement van entiteit Mobiliteit

Name

Reistijd

Code

Reistijd

Data Type

N3


Definitie

De maximale acceptabele reistijd in minuten die de CLIENT SUWI accepteert in verband met het verrichten van arbeid.

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

- Het gaat hier om de duur van de heen- OF terugreis, dus om een zogenaamde 'enkele reis'.
- De omschrijving van dit gegeven is afgeleid uit Gebruikershandleiding PGI.