Gegevenselement van entiteit Mobiliteit

Name

Toelichting reistijd

Code

ToelReistijd

Data Type

AN..180


Definitie

Toelichting van de CLIENT SUWI op de REISTIJD.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-