Gegevenselement van entiteit Nationaliteit

Name

Code nationaliteit

Code

CdNationaliteit

Data Type

N4


Definitie

Code die de NATIONALITEIT van een PERSOON aangeeft.

Norminstantie: SGR, gebaseerd op NEN 1888:2002 - Nationaliteit, gecodeerd


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL NATIONALITEITEN


Opmerkingen

Omdat de NEN 1888 een definitie geeft van "nationaliteit" en niet van CODE NATIONALITEIT is de inhoud van de SUWI definitie iets afwijkend vergeleken met de definitie van "nationaliteit" in de NEN 1888.
De definitie van "nationaliteit" volgens NEN 1888 is de aanduiding van welke staat een persoon onderdaan is.