Diagram 4a) Aanvraag uitkering WWB

Entiteit Partner Entiteit Adres Entiteit Client SUWI Entiteit Instelling Entiteit Instelling Entiteit Instelling Entiteit Partij SUWI Entiteit Vestiging SUWI Entiteit Woonlasten Entiteit Detentie Entiteit Saldo bankrekening Entiteit Opleidingsnaam ongecodeerd Entiteit Contactpersoon/-afdeling Entiteit Overige Inkomsten Entiteit Bezittingen huishouden Entiteit Overige bezittingen Entiteit Medebewoner Entiteit Uitkeringsperiode Entiteit Kolom SUWI Entiteit Arbeidsverhouding Entiteit Nationaliteit Entiteit Vermogenscomponent Entiteit Inkomsten kind Entiteit Overige inkomsten component Entiteit ATL relatie Entiteit Opleidingsnaam gecodeerd Entiteit Kind Entiteit Overige informatie mbt Aanvraag Bijstand Entiteit Huisvesting Entiteit Beeindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap Entiteit Eigen bedrijf Entiteit Beschikbaarheid client voor arbeid Entiteit Netto uitkeringsbedrag Entiteit Bruto uitkeringsbedrag Entiteit Werkgever Entiteit Beeindiging eigen bedrijf Entiteit Hypotheek Entiteit Loonperiode Entiteit Heffingskorting Entiteit Uitkeringsverhouding Entiteit Aanvraag uitkering Entiteit Aanvraag Bijstand Entiteit Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding Entiteit Opleiding Entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap Entiteit Onderneming/Instelling Entiteit Studiefinanciering Entiteit Persoon Entiteit Persoon
4a) Aanvraag uitkering WWB