Gegevenselement van entiteit Aanvraag Bijstand

Name

Omschrijving inkomsten levensonderhoud

Code

OmsInkomstenLevensonderhoud

Data Type

AN..1200


Definitie

De omschrijving van het inkomen waarmee CLIENT SUWI in zijn levensonderhoud voorziet, bijv. uitkering WW.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-