Gegevenselement van entiteit Nationaliteit

Name

Datum einde nationaliteit

Code

DatENationaliteit

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de NATIONALITEIT van toepassing is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-