Gegevenselement van entiteit Nationaliteit

Name

Code reden verlies Nederlandse nationaliteit

Code

CdRedenVerliesNedNationaliteit

Data Type

N3


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 37, Tabel Reden verkrijging/verlies Nederlanderschap, die aanduidt op grond waarvan de bij BRP ingeschreven PERSOON de Nederlandse nationaliteit verloren heeft.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Reden verkrijging/verlies Nederlanderschap


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Reden verlies Nederlandse nationaliteit (64.10)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 37, Tabel Reden verkrijging/verlies Nederlanderschap, die aanduidt op grond waarvan de ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit verloren heeft.

Norminstantie: BRP