Gegevenselement van entiteit Nationaliteit

Name

Code bijzonder Nederlanderschap

Code

CdBijzonderNederlanderschap

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft, dat de PERSOON als Nederlander wordt behandeld, of dat door de rechter is vastgesteld dat de PERSOON niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

B   Behandeld als Nederlander
V   Vastgesteld niet-Nederlander


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de (authentieke) bron:

Elementnaam: Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

Definitie: Een aanduiding die of aangeeft dat de ingeschrevene behandeld wordt als Nederlander, of dat door de rechter is vastgesteld dat de ingeschrevene niet de Nederlandse nationaliteit bezit..

Norminstantie: BRP