Entiteit Natuurlijk Persoon

Name

Natuurlijk Persoon

Code

NatuurlijkPersoon


Definitie

Een Natuurlijk Persoon is een mens.

 

Norminstantie: Nieuw Handelsregister


Opmerkingen

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

Een Natuurlijk Persoon is een mens.


Lijst van diagrammen met entiteit Natuurlijk Persoon

Name

Ontsluiting Kadaster

Ontsluiting NHR


Gegevenselementen

Name

Burgerservicenummer

Omschrijving status Natuurlijk Persoon