Gegevenselement van entiteit Natuurlijk Persoon

Name

Burgerservicenummer

Code

Burgerservicenr

Data Type

N9


Definitie

Een uniek identificerend nummer van een PERSOON, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

 

Norminstantie: SGR


Default Value

000000000

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Elk nummer moet voldoen aan de bij de voorwaarden beschreven proef.

Voorwaarden waarde BSN:

- Indien het nummer per cijfer wordt aangeduid als (s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8), dan is de volgende voorwaarde te controleren:

· (9*s0) + (8*s1) + (7*s2) + (6*s3) + (5*s4) + (4*s5) + (3*s6) + (2*s7) - (1*s8) is deelbaar door 11

 

 

Toelichting:

1. Het Burgerservicenummer onderscheidt zich van het Sofi-nummer voornamelijk voor wat betreft het bereik ervan en de wijze waarop wettelijk is vastgelegd wat met behulp van het Burgerservicenummer mag gebeuren.

2. De gebruikers van het Burgerservicenummer bestaan uit overheidsorganen alsmede niet-overheidsorganen. Omdat het niet duidelijk is wat de criteria zijn om niet-overheidsorganen wel of niet toe te laten tot het gebruik van het Burgerservicenummer is besloten om de gebruikersaspecten niet in de definitie op te nemen.

 

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de (authentieke) bron:

Elementnaam : Burgerservicenummer

Definitie : Elk ingeschreven persoon heeft een BSN, een nummer dat de persoon uniek identificeert in alle overheidsadministraties.

Norminstantie : BRP