Gegevenselement van entiteit Natuurlijk Persoon

Name

Omschrijving status Natuurlijk Persoon

Code

OmsStatusNp

Data Type

AN..100


Definitie

De omschrijving van de status waarin de Natuurlijk Persoon kan verkeren.

 

Norminstantie: Handelsregister


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

De verschillende statussen waarin de Natuurlijk Persoon kan verkeren.