Entiteit Natuurlijk rechtspersoon

Name

Natuurlijk rechtspersoon

Code

NatuurlijkRechtspersoon


Definitie

Elke instelling die buiten de natuurlijk personen rechts- en handelingsbevoegd is.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Natuurlijk rechtspersoon

Name

Ontsluiting RDW


Gegevenselementen

Name

Sofi-nummer

Naam rechtspersoon