Gegevenselement van entiteit Natuurlijk rechtspersoon

Name

Sofi-nummer

Code

SofiNr

Data Type

N9


Definitie

Een door de Belastingdienst aan een PERSOON toegekend identificerend nummer

Norminstantie: NEN 1888:2002 - SOFI-nummer


Default Value

000000000

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

1. Beschrijving van de toetsingsvoorwaarde:
- Beschouw de cijfers op de posities van het nummer van links naar rechts als a0, a1, a2,
a3, a4, a5, a6, a7 en a8
- (9 x a0 + 8 x a1 + 7 x a2 + 6 x a3 + 5 x a4 + 4 x a5 + 3 x a6 + 2 x a7) / 11 = x rest y
- de waarde van y is gelijk aan het cijfer op positie a8
- indien y de waarde 10 heeft is er geen sprake van een SOFI-NUMMER

2. De standaardwaarde 000000000 wordt toegekend indien een PERSOON geen SOFI-NUMMER heeft of wanneer dat nummer onbekend is.