Gegevenselement van entiteit Natuurlijk rechtspersoon

Name

Naam rechtspersoon

Code

NaamRechtspersoon

Data Type

AN..200


Definitie

De naam waaronder de RECHTSPERSOON statutair gezien bekend staat.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-