Entiteit Netto uitkeringsbedrag

Name

Netto uitkeringsbedrag

Code

NettoUitkeringsbedr


Definitie

Het netto bedrag dat voor een CLIENT SUWI als de feitelijke UITKERING over een bepaalde periode is vastgesteld.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

1. Het NETTO UITKERINGSBEDRAG wordt altijd toegepast in combinatie met CODE UITKERINGSPERIODE.

 

2. Indien het NETTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoert, dan is het bedrag altijd het actueel uit te betalen netto bedrag:

· inclusief eventuele partnertoeslag

· exclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen

 

3. Indien het NETTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die uitgevoerd wordt door UWV, dan is het bedrag altijd:

· exclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen

 

4. Indien het NETTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die uitgevoerd wordt door Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), dan is het bedrag altijd:

· inclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen


Lijst van diagrammen met entiteit Netto uitkeringsbedrag

Name

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

Ontsluiting ResaFasa

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code munteenheid

Waarde bedrag

Code uitkeringsperiode

Datum aanvang netto uitkeringsbedrag

Datum einde netto uitkeringsbedrag