Gegevenselement van entiteit Netto uitkeringsbedrag

Name

Code uitkeringsperiode

Code

CdUitkeringsperiode

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft op welke tijdseenheid een uitkeringsbedrag, hetwelk voor een CLIENT SUWI is vastgesteld, betrekking heeft.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   niet van toepassing
1   dag
2   week
3   2 weken
4   4 weken (13 maanden)
5   5 weken
6   maand
7   kwartaal
8   jaar
9   eenmalig


Opmerkingen

-