Gegevenselement van entiteit Netto uitkeringsbedrag

Name

Datum aanvang netto uitkeringsbedrag

Code

DatBNettoUitkeringsbedr

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van de periode waarvoor geldt dat het aangegeven NETTO UITKERINGSBEDRAG in ieder geval in die periode geldig is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-