Entiteit Niet Natuurlijk Persoon

Name

Niet Natuurlijk Persoon

Code

NietNatuurlijkPersoon


Definitie

Een Persoon met rechten en plichten die geen Natuurlijk Persoon is.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

-

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

Een Niet Natuurlijk Persoon is een Persoon, volgens de definitie van Handelsregister, met rechten en plichten die geen Natuurlijk Persoon is.


Lijst van diagrammen met entiteit Niet Natuurlijk Persoon

Name

Ontsluiting NHR


Gegevenselementen

Name

RSIN

Datum aanvang Niet Natuurlijk Persoon

Datum einde Niet Natuurlijk Persoon

Datum uitschrijving Niet Natuurlijk Persoon