Gegevenselement van entiteit Aanvraag Bijstand

Name

Toelichting zelfstandig verworven inkomen

Code

ToelZelfstandigVerworvenInkomen

Data Type

AN..1200


Definitie

De toelichting van CLIENT SUWI over wat hij/zij zelf heeft gedaan om de verandering in de financiële situatie op te vangen.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-