Gegevenselement van entiteit Aanvraag Bijstand

Name

Datum aanvang uitkeringsverhouding gewenst

Code

DatBUitkeringsverhoudingGewenst

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop CLIENT SUWI wenst de uitkeringsverhouding te laten ingaan.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-