Entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Aanvraag reintegratietraject

Code

AanvraagReintegratietraject


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de aanvraag van een re-integratietraject.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Reintegratietraject


Gegevenselementen

Name

Datum aanvraag reintegratieplan

Omschrijving reden opstellen reintegratievisie

Omschrijving soort voordracht reintegratietraject

Datum beschikking herbeoordeling AO

Datum verzending aanvraag reintegratievisie

Datum ontvangstbevestiging doorverwijzing GSD

Naam reintegratiebedrijf