Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Datum aanvraag reintegratieplan

Code

DatAanvraagReintegratieplan

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de aanvraag voor een re-integratieplan door UWV is gedaan.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-