Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Datum beschikking herbeoordeling AO

Code

DatBeschikkingHerbeoordelingAo

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de beschikking over de herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid is afgegeven.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-