Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Datum verzending aanvraag reintegratievisie

Code

DatVerzendAanvrReintegratievisie

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de aanvraag voor een re-integratievisie danwel advies door UWV is verzonden.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-