Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratietraject

Name

Naam reintegratiebedrijf

Code

NaamRib

Data Type

AN..200


Definitie

De naam die verwijst naar het re-integratiebureau/-bedrijf (RIB) waar het re-integratietraject t.b.v. de CLIENT SUWI wordt/is ingekocht.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-