Entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Aanvraag reintegratievoorziening

Code

AanvraagReintegratievoorziening


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de aanvraag van een re-integratievoorziening.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Reintegratietraject


Gegevenselementen

Name

Datum aanvraag reintegratievoorziening

Datum ontvangst aanvraag reintegratievoorziening

Datum einde redelijke beslistermijn aanvraag reintegratievoorziening

Datum intrekking aanvraag reintegratievoorziening

Datum afgehandeld aanvraag reintegratievoorziening

Datum opvraag ontbrekende gegevens

Datum ontvangst ontbrekende gegevens

Datum uiterste ontvangst ontbrekende gegevens

Aantal aangevraagde reintegratievoorziening

Omschrijving aangevraagde reintegratievoorziening

Omschrijving type aanvrager reintegratievoorziening