Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum aanvraag reintegratievoorziening

Code

DatAanvraagRv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dagtekening waarop de CLIENT SUWI de aanvraag voor een re-integratievoorziening heeft gedaan.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-