Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum einde redelijke beslistermijn aanvraag reintegratievoorziening

Code

DatERedelijkBeslistermijnAanvrRv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag van de redelijke termijn voor het nemen van de beslissing aanvraag re-integratievoorziening.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-