Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum intrekking aanvraag reintegratievoorziening

Code

DatIntrekkingAanvraagRv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de aanvraag voor een re-integratievoorziening door CLIENT SUWI is ingetrokken.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-