Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum opvraag ontbrekende gegevens

Code

DatOpvraagOntbrekendeGegevens

Data Type

N8


Definitie

De datum van dag waarop de ontbrekende gegevens m.b.t. de aanvraag re-integratievoorziening zijn opgevraagd.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-