Diagram 4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

Entiteit Client SUWI Entiteit SZ-wet Entiteit Beroepschrift Entiteit Uitkeringsperiode Entiteit Bezwaarschrift Entiteit Reden maatregel mbt uitkering UWV Entiteit Maatregel mbt uitkering Entiteit Beslissing op beroepschrift Entiteit Beslissing op bezwaarschrift Entiteit Beslissing op aanvraag uitkering Entiteit Uitkeringsverhouding Entiteit Aanvraag uitkering Entiteit Arbeidsgeschiktheid Client Entiteit Aanvraag WW
4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)