Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum ontvangst ontbrekende gegevens

Code

DatOntvangstOntbrekendeGegevens

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de ontbrekende gegevens voor de aanvraag re-integratievoorziening zijn ontvangen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-