Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Datum uiterste ontvangst ontbrekende gegevens

Code

DatUitersteOntvangstOntbrGeg

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop uiterlijk de ontbrekende gegevens van de aanvraag re-integratievoorziening ontvangen moeten zijn.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-