Gegevenselement van entiteit Aanvraag reintegratievoorziening

Name

Aantal aangevraagde reintegratievoorziening

Code

AantAangevraagdeRv

Data Type

N..2


Definitie

Het aantal re-integratievoorzieningen, behorend bij de aanvraag.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-