Entiteit Aanvraag uitkering

Name

Aanvraag uitkering

Code

AanvraagUitkering


Definitie

De aanvraag voor een UITKERING die door of voor een CLIENT SUWI bij een UITVOERINGSORGAAN is ingediend.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanvraag uitkering

Name

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

Intake WWB overdracht

Ontsluiting ResaFasa

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvraag uitkering

Datum aanvang periode aanvraag uitkering

Datum einde periode aanvraag uitkering

Toelichting periode aanvraag uitkering

Code status aanvraag uitkering

Code leefvorm

Indicatie overige uitkeringen

Omschrijving reden te late aanvraag uitkering