Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Datum aanvraag uitkering

Code

DatAanvraagUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de CLIENT SUWI de AANVRAAG UITKERING heeft verzonden.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-