Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Datum aanvang periode aanvraag uitkering

Code

DatBPeriodeAanvraagUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van de periode waarover de CLIENT SUWI een UITKERING heeft aangevraagd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-