Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Datum einde periode aanvraag uitkering

Code

DatEPeriodeAanvraagUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag van de periode waarover de CLIENT SUWI een UITKERING heeft aangevraagd.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-