Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Toelichting periode aanvraag uitkering

Code

ToelPeriodeAanvraagUitkering

Data Type

AN..180


Definitie

Toelichting waarom de AANVRAAG WWB voor een andere periode wordt gedaan dan vanaf DATUM MELDING UWV Werkbedrijf met onbepaalde einddatum.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Hierbij kan gedacht worden aan onder meer:

- start betaalde arbeid;

- start studie of opleiding;

- huwelijk/samenwonen;

- verhuizing naar andere gemeente;

- detentie.